slideshow1.pngslideshow2.png

Kvalitét

Vi arbetar sedan flera år enligt kvalitets-systemet ISO 9001 och vi har godkännande för egenkontroll. Europaanpassning har ställt andra och högre krav på bl a svetsning i allmänhet och tryckkärl i synnerhet. Detta är förändringar som vi följer mycket noga och anpassar våra förhållanden till.

Vi levererar CE-märkta tryckkärl tillverkade enligt PED, vi följer standarden SS-EN 13445 vid vår konstruktion, tillverkning och provning.

 

Rund-svets
Tillverkning av yttre mantel till dubbelmantlad ADR-klassad kombitank för fordonspåbyggnad.

Gävle Tryckkärl och Vatten AB, Kanalvägen 20-22, 801 05 Gävle, Tel: 026-12 92 90
Gävle Tryckkärl och Vatten AB © 2018. Alla rättigheter reserverade. ∣ Fjärrskrivbord