Pumpar

​​​​​​​
Gävle Tryckkärl och Vatten erbjuder ett flertal pumpmodeller främst för villor, jordbruk och fritidshus med grävda brunnar.