Djupbrunnspumpar

​​​​​​​
GTV Djubrunnspumpar är konstruerad för rent, kallt vatten och passar till t.ex. villor, jordbruk eller fritidshus med egen brunn. Pumpen kan även användas manuellt vid t.ex. bevattning.
Djupbrunnspumpen är snabb och enkel att montera och ger låga driftskostnader. Separat pumprum krävs ej.

Det krävs motorskyddsbrytare för 3-fas-pumpar. Om brunnens vattennivå riskerar att bli låg, lönar det sig att utrusta pumpen med ett torrgångsskydd. Vi levererar även komplett paket från fabrik: pump, elkabel, lyftlina/lyftkabel samt Membranhydrofor: 25 eller 50L. Membranhydroforen innehåller tryckbehållare, tryckbrytare (som styr pumpens aktivitet), tryckmätare och backventil. Membranhydroforen måste placeras på en frostskyddad och för vattenapparater passande plats.
Fil saknas