Läns/dränerings­pumpar

​​​​​​​
I vårt sortiment finns dränkbara pumpar för rent vatten, lätt förorenat vatten och smutsigt/slamhaltidgt vatten. Dessa pumpar är användbara i alla sammanhang då vatten ska flyttas.
Pumparna är idealiska för många användningsområden på gårdar, inom industrin och till fritidshus. De passar även vid tömning och fyllning av bassänger, länsning av båtar och vid översvämmade källare.

Pumparna kan även användas för fast installation t ex som grundvattenpump till bevattning, spolning etc.