Historia

Gävle Tryckkärl har en lång, anrik historia som tog sin start redan under 1950-talet. Vi är stolta över vårt arv och ser fram emot många fler år fyllda av hög kvalitet inom allt från produkter till kommunikation. 
  • gryta-forr
  • gammalt-flygfoto
  • gghk

1950-1990

Historien om tillverkningen av tryckkärl i Gävle tar sin början i mitten av 1950-talet, då Gävle Galvan övertogs av Stockholms Galvaniseringsfabrik. Därifrån överfördes tillverkningen av vägtrummor och tryckkärl samtidigt som Stockholms Galvaniseringsfabriks egen tillverkning lades ned. Omkring slutet av 80-talet övertogs en rörelse som bedrivits av en konkurrent inom tryckkärlsbranschen. På det sättet blev dåvarande Galvan marknadsledande inom sektorn för medelstora tryckkärl.

1990-2007

1992 omvandlades affärsområdet tryckkärl till ett eget bolag som fick namnet Gävle Galvan Tryckkärl AB, en del av Galvankoncernen. Verksamheten utvidgades till att tillverka och sälja medelstora tryckkärl i standardutförande och serietillverkning av applikationer lämpliga för serietillverkning. Oktober 2007 förvärvades Gävle Galvan Tryckkärl AB, tillsammans med övriga koncernen, av den norska verkstadsindustrikoncernen Saferoad AS. I köpet ingick förutom det tidigare moderbolaget Gävle Galvan AB, Gävle Galvan Varmförzinkning AB, Gävle Galvan Tryckkärl AB, Gävle Stål AB och Moramast AB.

2009 till 2020

Under hösten 2009 genomfördes en fusion av de tidigare "Galvanbolagen", som tillsammans bildade ett nytt Gävle Galvan. Den första september 2012 såldes sedan affärsområdet tryckkärl till dåvarande VD, Rolba Holding AB och Pumppulohja Oy och man bildade Gävle Tryckkärl och Vatten AB.

Hösten 2018 blev Gävle Tryckkärl och Vatten AB ett helägt dotterbolag till Pumppulohja Oy. I samband med detta flyttades tillverkningen från Gävle till Saukkola i Finland.

2021 och framåt

Den 1 Januari 2021 flyttades Gävle Tryckkärl och Vatten ABs dagliga affärsverksamhet under Oy Pumppulohja ABs handelsnamn. Namnet Gävle Tryckkärl behålls som ett varumärke på den svenska marknaden.