Garanti

Begränsad materialgaranti - tryckkärl
Alla tryckkärl levereras med 2 års full garanti samt upp till 5 års Pro Rata Garanti.
I hydroforerna och tryckkärlen av rostfritt stål (EN 1.4301) börjar punktkorrosionen, som orsakas av klorid (Cl), oftast vid halten 50 mg Cl/l. Ifall vattnets kloridhalt överskrider gränsen 50 mg Cl/l ersätter vi inte behållarna som garantiärende. Garantin är aldrig i kraft för havsvatten, bräckt vatten eller andra saltvatten vars elledningsförmåga är högre än 550 μS/cm. I garantifall behåller tillverkaren rätten att vägra ersätta garantikrav, oberoende av en befintlig garanti (se nedan). I garantifall följer man alltid den så kallade proportionella Pro Rata - garantin (*), i vilken produktens max. livslängd är begränsad till fem (5) år. Efter att max. livslängden har överskridits upphör tillverkarens garanti med möjliga tillverkningsfel helt och hållet.

I de så kallade syrafasta hydoroforerna och tryckkärlen av stål (EN 1.4404) börjar punktkorrosionen, som orsakas av klorid, oftast vid halten 450 mg Cl/l. Ifall vattnets kloridhalt överskrider gränsen 450 mg Cl/l ersätter vi inte tryckkärlen som garantiärende. Garantin berör kloridförorsakade korrosionsskador endast om köparen tydligt har försummat sin plikt att utreda vattnets korrosionsegenskaper. I garantifall följer man alltid den så kallade proportionella Pro Rata - garantin (*), i vilken produktens max. livslängd är begränsad till fem (5) år. Efter att max. livslängden har överskridits upphör tillverkarens garanti med möjliga tillverkningsfel helt och hållet.

I hydroforerna och tryckkärlen av varmförzinkat stål (P265GH) accelererar korrosionen om pH- värdet är lägre än 5,6. Garantin berör kloridförorsakade eller låg pH-förorsakade korrosionsskador endast om köparen tydligt har försummat sin plikt att utreda vattnets korrosionsegenskaper. Ifall vattnets pH-värde underskrider gränsen 5,6 ersätter vi inte tryckkärlen som garantiärende. I garantifall behåller tillverkaren rätten att vägra ersätta garantikrav, oberoende av en befintlig garanti (se nedan). I garantifall följer man alltid den så kallade proportionella Pro Rata - garantin (*), i vilken produktens max. livslängd är begränsad till fem (5) år. Efter att max. livslängden har överskridits upphör tillverkarens garanti med möjliga tillverkningsfel helt och hållet.

I fall vattnet är mycket korrosivt, måste man utnyttja plastbeläggning eller elektrolytiskt skydd för varmförzinkade produkter och kemisk och elektrokemisk betning eller höglegerade specialstål för rostfria produkter.
Garantin är aldrig i kraft utan ett skilt avtal för havs- och bräckt vatten, i dessa fall bör man alltid formulera en skild dokumentering. Garantin är endast begränsat i kraft för andra saltvatten där elledningsförmåga är högre än 850 μS/cm. I skilt bestämda och begränsade garantifall behåller tillverkaren rätten att vägra ersätta garantikrav, oberoende av befintlig garanti. I skilt bestämda och begränsade garantifall följer man alltid den så kallade proportionella Pro Rata – garantin (*), i vilken produktens max. livslängd är begränsad till tre (2) år eller händelsemässigt till fem (5) år. Efter att max. livslängden har överskridits upphör tillverkarens garanti med möjliga tillverkningsfel helt och hållet.

Vi ersätter aldrig hydroforerna som garantiärende i vatten vars antalet odlingsbara mikroorganismer eller totalantalet överskrider 1000 pmy/100 ml (22 °C).

Det är alltid beställarens uppgift att genom analyser bevisa att ovankrävda omständigheter uppfylls. Garantin är begränsad till produkten och dess värde. Tillverkaren ersätter aldrig kostnaderna, som kommer från analyser och möjliga extraanalyser, utan ett skilt avtal. I garantifall ersätter tillverkaren analyskostnaderna endast av klorid, elledningsförmåga samt mikrobiologiska definiering.

(*) Pro Rata: proportinell; enligt andelen som är beräknad eller bestämd till var och en samt i förhållande till den redan överskridna max. livslängden.

Reklamation

Om du har problem med ditt tryckkärl så kontakta oss gärna med formuläret nedanför så hör vi av oss. Privatpersoner hänvisas först och främst till den butik tryckkärlet är köpt.