Kvalitet

Vi jobbar med kvalitet i varje del av processen. Från de produkter vi förmedlar och de värden vi står för till vår kommunikation med dig som kund. Vi arbetar enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och miljösystemet ISO 14001.

Hög kvalitet är A och O

Som företag inom ett område som kräver både hög kvalitet och hög säkerhet håller vi oss alltid uppdaterade enligt lagar, direktiv och stadgar. Utöver våra arbetssätt och miljösystem är också vårt svetssystem certifierat enligt EN 3834-2, vi levererar CE-märkta tryckkärl tillverkade enligt PED 2014/68/EU samt följer standarden SS-EN 13445-1 vid vår konstruktion, tillverkning och provning.
 

Med öppna armar mot framtiden

Vi har godkännande för egenkontroll och är ytterst noggranna i alla våra processer. Den anpassning efter övriga Europa som har krävts ställer andra och högre krav på bland annat svetsning i allmänhet - och tryckkärl i synnerhet. Dessa förändringar är något vi inte bara följer utan uppmuntrar. Vi anpassar våra arbetssätt och kundförhållanden noggrant efter dessa och framtida kvalitetsförändringar. 
 
Vi vill kännetecknas för vår noggrannhet och höga kvalitet, något vi jobbar kontinuerligt för att uppnå och bibehålla.